Klachten

Klant tevredenheid:

De Verbinding wil een goede service bieden. Dat geldt ook als ouders/ verzorgers een klacht/geschil hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent, omdat dan aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leert de organisatie van gegronde klachten. Wij gaan graag met u in gesprek. Onderstaand de route van onze interne klachtenprocedure.Het gaat daarbij om klachten die ouders hebben over de bejegening van hun kind door de medewerkenden van De Verbinding of om  gedragingen van de directie of medewerkers waardoor ouders zich benadeeld voelen. uitgebreide beschrijving van de klachten kunt u vinden op de website en staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan.

Interne klachten procedure

U richt zich met uw klacht/geschil schriftelijk  tot de directie van De Verbinding, wanneer het gaat om het gedrag van een medewerker, om het gebeurde op de groep of  fouten in de administratieve dienstverlening. In overleg met de betreffende Verbinding medewerker wordt geprobeerd de klacht in overleg met u op te lossen. De Verbinding medewerkster rapporteert de vorderingen m.b.t. de oplossing van de klacht bij de directie van De Verbinding. De directie bevestigt aan de ouder schriftelijk de ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht. Binnen uiterlijk 6 weken is de klacht afgehandeld en heeft de ouder schriftelijk van de directie een gemotiveerd oordeel inclusief een termijn waarbinnen eventueel te nemen maatregelen zijn gerealiseerd.

   Na ontvangst  noteert de directie de klacht in het klachtendossier.

Na afhandeling van de klacht ondertekenen de directie van De Verbinding en de ouders/verzorgers het rapportageformulier. Daarna wordt dit formulier toegevoegd in het klachten dossier van het betreffende jaar. Jaarlijks wordt het klachtendossier geëvalueerd en mogelijke vervolgacties gepland. Het Klachtendossier wordt met de oudercommissie besproken. Er wordt per jaar een klachten jaarverslag opgesteld. Dit klachten jaaroverslag wordt op de website van De Verbinding gepubliceerd.

Zijn de ouders verzorgers niet tevreden dan wijst de directeur van De Verbinding op de mogelijkheid naar de geschillencommissie kinderopvang te gaan. De Verbinding is voor ouders en verzorgers hierbij aangesloten. Zie de folder in de bijlage hoe dit werkt. knd-brochure/ knd-vragenformulier./ daarnaast kunt u uitgebreid lezen in het pedagogisch beleid hoe de klachten procedure geregeld is bij De Verbinding.

 

Onderstaand de contactgegevens:

De geschillencommissie:

Postadres,Postbus 90600, 2509 LP Den Haag,

Telefoon: 070-3105310

Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

Website: www.degeschillencommissie.nl

Voorheen was De verbinding aangesloten bij de SKK. Hieronder staan daar de verslagen van.

Bewijzen dat we klachtenvrij zijn kunt u vinden op de locaties.