Buitenschoolse opvang De Boerderij

BSO De Boerderij is gevestigd in de gebouwen van zorgboerderij De Dommelhoeve. Er is een grote buiten- en binnenspeelruimte. Er zijn diverse dieren en mogelijkheden om in en met de natuur bezig te zijn.

BSO Opvang

De Boerderij ligt op een prachtige en veilige locatie direct aan de rand van het dorp, tussen de kern van het dorp en de woonwijken. Door zijn ligging is deze opvang vooral geschikt voor kinderen die de Odaschool en de Dommelrodeschool bezoeken. Op de boerderij is 1 groep BSO kinderen aanwezig van 20 kinderen.

Naast de BSO wordt kleinschalige dagopvang geboden aan ouderen. Soms zijn er gezamenlijke activiteiten, die kunnen leiden tot ongedwongen natuurlijke contacten tussen BSO-jeugd en de ouderen.

Opvangmogelijkheden

De BSO biedt naschoolse opvang op woensdag en vrijdag. Daarnaast is er vakantieopvang.

 

Om het locatie specifiek beleid van De Boerderij te lezen klikt u op onderstaande link:

specifiek beleidsplan BSO De Boerderij – september 2018

Inspectie rapport kdv Boerderij en BSO De Boerderij klik op onderstaande link:

171018 BSO de Boerderij

 

 

 

BSO De Boerderij is als volgt geopend:

Woe: 12.00 uur- 18.30 uur.
Vrij: 14.00 uur- 18.30 uur.

BSO De Boerderij
Cathalijnepad 1
5491 GT Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: 0413-782132

LRK Peuteropvang: 944035127
LRK BSO: 802869713

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.

<