Peuteropvang en buitenschoolse opvang Springplank

Peuteropvang en BSO de Springplank is gevestig binnen de muren van basisschool De Springplank in Sint Oedenrode.

De Peuteropvang is een opvang voor kinderen vanaf 2 jaar en vier maanden tot en met vier jaar. De peuteropvang is geopend op dinsdag en donderdag ochtend van 08.45 uur tot 11.45 uur. Er kunnen 14 peuters in 1 groep. We werken met de methode uk en puk en zorgen voor doorgaande leerlijnen.

Het is een kleinschalige BSO met maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De BSO beschikt over een grote binnenspeelruimte, veel buiten ruimte en goede mogelijkheden voor de persoonlijke verzorging en begeleiding.

De BSO werkt nauw samen met De Springplank en is vooral bestemd voor kinderen die leerling zijn of worden van deze school. De programma’s worden met school afgestemd zodat er geen doublures ontstaan en het beleid in elkaars verlengde gelegd kan worden. Kinderen met bijzonder hulpvragen kunnen aldus op een voor hen  herkenbare wijze worden benaderd en begeleid zowel binnen de school als binnen de BSO.

Voor vertegenwoordiging van locatie De Springplank in de oudercommissie zijn wij nog op zoek naar  ouders. Heeft u interesse kunt u contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissiedeverbinding@live.nl.

Locatie specifiek beleid – Springplank 2018-12

170918 Inspectierapport BSO de Springplank

Inspectierapport Springplank PO

 

 

 

peuteropvang Springplank:

Di: 08.45 uur tot 11.45 uur
Do: 08.45 uur tot 11.45 uur
In de vakantie periode is er geen peuteropvang.

BSO De Springplank is als volgt geopend:

Ma: 07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.
Di: 07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.
woe: 07.30 uur tot 08.30 uur
Do:07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.

vrij;07.30 uur tot 08.30 uur

In de vakantie periode worden groepen soms samengevoegd om ervoor te zorgen dat uw kind een uitdagend programma heeft. Hiervoor moet u wel een overeenkomst tekenen.

BSO De Springplank
Wilhelminastraat 19
5491 JL Sint Oedenrode

LRK BSO: 141010125

Telefoonnummer: 0413-782159, bij geen gehoor te bereiken via: 0620758218

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.