Peuteropvang en BSO De Springplank

Peuteropvang en BSO de Springplank is gevestig binnen de muren van basisschool De Springplank in Sint Oedenrode.

Het is een kleinschalige BSO met maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De BSO beschikt over een grote binnenspeelruimte, veel buiten ruimte en goede mogelijkheden voor de persoonlijke verzorging en begeleiding.

De BSO werkt nauw samen met De Springplank en is vooral bestemd voor kinderen die leerling zijn of worden van deze school. De programma’s worden met school afgestemd zodat er geen doublures ontstaan en het beleid in elkaars verlengde gelegd kan worden. Kinderen met bijzonder hulpvragen kunnen aldus op een voor hen  herkenbare wijze worden benaderd en begeleid zowel binnen de school als binnen de BSO.

Naast de BSO is er mogelijkheid voor peuteropvang op deze locatie. De peuteropvang kan bezocht worden door kinderen van 2 jaar en vier maanden en duurt tot aan de vier jarige leeftijd. Kinderen worden middels ons programma Uk en Puk klaar gestoomd voor school. We werken hard aan doorgaande leerlijnen. Regelmatig vinden er gesprekken plaats met u als ouders over de ontwikkeling van het kind. Op deze groep staan twee vaste pedagogisch medewerksters met een passende opleiding.

Voor de BSO activiteiten in de kerstvakantie zie onderstaande link:

springplank kerstplanning

Voor vertegenwoordiging van locatie De Springplank in de oudercommissie zijn wij nog op zoek naar  ouders. Heeft u interesse kunt u contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissiedeverbinding@live.nl.

170918 Inspectierapport BSO de Springplank

170907 Inspectierapport Peuteropvang de Springplank

Locatie specifiek beleid locatie BSO en peuteropvang Springplank 2016

 

 

BSO De Springplank is als volgt geopend:

Ma: 07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.
Di: 07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.
woe: 07.30 uur tot 08.30 uur
Do:07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.

vrij;07.30 uur tot 08.30 uur

In de vakantie periode worden groepen soms samengevoegd om ervoor te zorgen dat uw kind een uitdagend programma heeft. Hiervoor moet u wel een overeenkomst tekenen.

Peuteropvang:
Di: 08.45 uur tot 11.45 uur
Do: 08.45 uur tot 11.45 uur.

BSO De Springplank
Wilhelminastraat 19
5491 JL Sint Oedenrode

LRK Peuter: 333091966
LRK BSO: 141010125

Telefoonnummer: 0413-782159

Gekwalificeerde leiding

BSO de begeleiding van uw kinderen is in handen van drie ervaren pedagogisch medewerksters. Zij worden bijgestaan door een BOL-stagiaire SPW 3. De duur van een stage is een half jaar. Op de springplank werken wij volgens ons pedagogisch beleidsplan.

op dinsdag werken we met drie pm ers

Het zijn vaste gezichten te weten Yvonne Vos, Tsitso en Anne van Haeren.
Peuteropvang: De peuteropvang wordt begeleid door Bregje Reichert.