Peuteropvang en buitenschoolse opvang De Springplank

Peuteropvang en BSO De Springplank is gevestigd binnen de muren van basisschool De Springplank in Sint Oedenrode.

Peuteropvang

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen welkom bij de PO. Deze groep bestaat uit maximaal 14 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerkers. Het programma van de peuteropvang bereidt kinderen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De PO is geopend tijdens de schoolweken, in de schoolvakanties is er geen opvang.

Buitenschoolse opvang

Het is een kleinschalige BSO met maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De BSO beschikt over een grote binnenspeelruimte, veel buiten ruimte en goede mogelijkheden voor de persoonlijke verzorging en begeleiding.

De BSO werkt nauw samen met De Springplank en is vooral bestemd voor kinderen die leerling zijn of worden van deze school. De programma’s worden met school afgestemd zodat er geen doublures ontstaan en het beleid in elkaars verlengde gelegd kan worden. Kinderen met bijzonder hulpvragen kunnen aldus op een voor hen  herkenbare wijze worden benaderd en begeleid zowel binnen de school als binnen de BSO.

Voor vertegenwoordiging van locatie De Springplank in de oudercommissie zijn wij nog op zoek naar  ouders. Heeft u interesse kunt u contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissiedeverbinding@live.nl.

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het locatie specifiek beleidsplan, dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Locatie specifiek beleid – Springplank 2018-12

Voor het lezen van de inspectierapporten klik op onderstaande link:

170918 Inspectierapport BSO de Springplank

Inspectierapport Springplank PO

 

 

 

De PO is geopend op dinsdag en donderdag van 08.45 tot 11.45 uur.

De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 08.30 uur en van 15.00 tot 18.30 uur.

De VSO is geopend op woensdag en vrijdag van 07.30 tot 08.30 uur.

In de vakanties en op studiedagen is de BSO geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

Kindercentrum De Springplank
Wilhelminastraat 19
5491 JL Sint Oedenrode

LRK PO: 293754421
LRK BSO: 141010125

Telefoonnummer: 0413-782159, bij geen gehoor te bereiken via: 0620758218

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.