Kindcentrum Dommelrode

Kindercentra Dommelrode is gevestigd binnen de muren van basisschool Dommelrode in Sint- Oedenrode. Het programma dat we draaien op de peuteropvang, draaien we tevens op de dagopvang groepen. Er zijn twee dagopvang groepen op deze locatie. Elk bestaande uit 12 kindplaatsen. Leeftijd van deze kinderen; 0-4 jaar. Een blauwe groep en een groene groep.

Kinderopvang

De kinderopvanggroepen zijn kleinschalig en bestemd  voor 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf beschikt over een grote binnenspeelruimte, veel buitenspeelruimte en goede mogelijkheden voor de persoonlijke verzorging van het kind. Er is een aparte slaapruimte aanwezig. Het dagverblijf werkt nauw samen met De Dommelrodeschool en is vooral bestemd voor kinderen die afkomstig zijn de wijken Dommelrode, Vogelenzang en het centrum van Sint Oedenrode. Dit is ook het gebied waar de leerlingen van de school uit afkomstig zijn. Op de kinderopvang groepen werken we met de methode Uk en Puk, waar onze begeleidsters voor opgeleid worden. Wanneer u hier meer over wilt weten kunt u dit nalezen in ons pedagogisch beleidsplan.

Peuteropvang

In de ochtend hebben we op basisschool dommelrode een peutergroep met kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar. De de peuteropvang bestaat uit maximaal 14 kinderen. Tijdens deze opvang hebben kinderen een programma dat goed aansluit op de basissschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activitieten worden projectmatig verwerkt. We werken met de Uk en Puk methode. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden.

De peuteropvang is gedurende het basisschooljaar geopend. In de vakantieperiode is er geen peuteropvang.

BSO

Kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool Dommelrode bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in onze BSO lokalen. Er mogen 30 kinderen opgevangen worden in een verticale groep. De kinderen worden verdeeld over twee lokalen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het locatie specifieke beleid.

Locatie Dommelrode wordt in de oudercommissie vertegenwoordigd door de volgende personen: Lenneke van Doren (KDV en PSZ) U kunt contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissiedeverbinding@live.nl.

Voor het locatie specifiek beleid en het GGD-rapport klikt u op onderstaande links:

Locatie specifiek beleid – Dommelrode 2018-12

2018-12-03 Inspectierapport KDV en PO 

2019-03-06 Inspectierapport KDV en PO 

2019-01-21 Inspectierapport BSO

Openingstijden kinderdagverblijf Basisschool Dommelrode

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.45 uur tot 18.15 uur.

p>BSO Basisschool Dommelrode is als volgt geopend:

Ma: 07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.
Di: 07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.
Do:07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.

Vrij om de week VSO van 07.30 uur tot 08.30 uur

peuteropvang:

Di: 08.45 uur - 11.45 uur.
Do:08.45 uur - 11.45 uur.
Vrij: 08.45 uur- 11.45 uur.

KDV, peuteropvang en BSO Basisschool Dommelrode
Mater Lemmensstraat 31
5492 BJ Sint-Oedenrode
KDV Tel: 0413-782139
BSO/peuters Tel: 0413-782146

LRK KDV en peuteropvang Dommelrode: 758299217
LRK BSO Dommelrode: 162140654

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.