Kindercentrum Dommelrode

Kindercentrum Dommelrode is gevestigd binnen de muren van basisschool Dommelrode in Sint- Oedenrode. Het programma dat we draaien op de peuteropvang, draaien we tevens op de dagopvang groepen. Er zijn twee dagopvang groepen op deze locatie. Elk bestaande uit 12 kindplaatsen. Leeftijd van deze kinderen; 0-4 jaar. Een blauwe groep en een groene groep.

Kinderdagverblijf

De KDV groepen zijn kleinschalig en bestemd  voor 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het KDV beschikt over een grote binnenspeelruimte, veel buitenspeelruimte en goede mogelijkheden voor de persoonlijke verzorging van het kind. Er is een aparte slaapruimte aanwezig. Het KDV werkt nauw samen met De Dommelrodeschool en is vooral bestemd voor kinderen die afkomstig zijn de wijken Dommelrode, Vogelenzang en het centrum van Sint Oedenrode. Dit is ook het gebied waar de leerlingen van de school uit afkomstig zijn. Op de kinderopvang groepen werken we met de methode Uk en Puk, waar onze begeleidsters voor opgeleid worden. Wanneer u hier meer over wilt weten kunt u dit nalezen in ons pedagogisch beleidsplan.

Peuteropvang

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen welkom bij de PO. Deze groep bestaat uit maximaal 14 kindjes en 2 vaste pedagogisch medewerksters. Het programma van de peuteropvang bereidt kindjes goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De PO is geopend tijdens de schoolweken, in de schoolvakanties is er geen opvang

Buitenschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool Dommelrode bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in onze BSO lokalen. Er mogen 30 kinderen opgevangen worden in een verticale groep. De kinderen worden verdeeld over twee lokalen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep

Voor meer informatie kunt u het locatie specifieke beleid raadplegen hieronder.

U kunt contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissiedeverbinding@live.nl.

Voor het locatie specifiek beleid en de GGD-inspectierapporten klikt u op onderstaande links:

Locatie specifiek beleid – Dommelrode 2018-12

2018-12-03 Inspectierapport KDV en PO 

2019-03-06 Inspectierapport KDV en PO 

2019-01-21 Inspectierapport BSO

Openingstijden kindercentrum Dommelrode

Het KDV is geopend op maandag, dinsdag en donderdag 07.45 uur tot 18.15 uur.

BSO Basisschool Dommelrode is als volgt geopend:

Ma: 07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.
Di: 07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.
Do:07.30 uur - 08.30 uur/ 15.00 uur- 18.30 uur.

Vrij om de week VSO van 07.30 uur tot 08.30 uur

PO:

Di: 08.45 uur - 11.45 uur.
Do:08.45 uur - 11.45 uur.
Vrij: 08.45 uur- 11.45 uur.

Kindercentrum Dommelrode
Mater Lemmensstraat 31
5492 BJ Sint-Oedenrode
KDV Tel: 0413-782139
PO/BSO Tel: 0413-782146

LRK KDV/PO Dommelrode: 758299217
LRK BSO Dommelrode: 162140654

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.