Kindercentrum Boskant

Op het terrein van basisschool St.Franciscus in Boskant bevindt zich een kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep.

Kinderdagverblijf

Het KDV heeft 12 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Het kinderdagverblijf beschikt over een grote binnenspeelruimte ,veel buitenspeelruimte en goede mogelijkheden voor de persoonlijke verzorging van het kind. Er is een aparte slaapruimte aanwezig. Het kindcentrum werkt nauw samen met de St.Franciscusschool en is vooral bestemd voor kinderen die afkomstig zijn uit het kerkdorp Boskant. Dit is  het gebied waar de leerlingen van de school uit afkomstig zijn.

Peuteropvang

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen welkom bij de PO. Deze groep bestaat uit maximaal 13 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerkers. Het programma van de peuteropvang bereidt kinderen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De PO is geopend tijdens de schoolweken, in de schoolvakanties is er geen opvang.

Buitenschoolse opvang

BSO Boskant is gevestigd in het bijgebouw van de Sint Franciscusschool en is gehuisvest aan de Meidoornstraat. Deze locatie bied opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool Sint Franciscus bezoeken. Hier hebben we 15 kindplaatsen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep.

Locatie Boskant wordt in de oudercommissie vertegenwoordigd door de volgende personen: Aniek van Hees en Moniek Rovers (KDV), Leonie Bekkers-Blaas en Aniek van Hees (PO). Voor vertegenwoordiging van de BSO zijn we nog op zoek naar ouders. U kunt contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissiedeverbinding@live.nl.

 

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het locatie specifiek beleidsplan, dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Locatie specifiek beleid – Boskant 2018-12

Voor het lezen van de inspectierapporten klik op onderstaande link:

Inspectierapport dagcentrum (KDV) 11-12-18

Inspectierapport BSO Boskant 18-01-18

170710 Peuteropvang Boskant

Het KDV is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 07.45 tot 18.15 uur.

De PO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.45 tot 11.45 uur en op woensdag van 08.45 tot 12.00 uur.

De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 08.30 uur en van 15.15 tot 18.30 uur.

In de vakanties en op studiedagen is de BSO geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

Kindercentrum Boskant
Basisschool Sint Franciscus
Ritaplein 3
5492 EH Sint-Oedenrode

Telefoonnummer KDV: 0413-782154
Telefoonnummer PO/BSO: 0413-783300

LRK KDV/PO: 956340520
LRK BSO: 119535397

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.