Kindcentrum Boskant

Op het terrein van basisschool St.Franciscus in Boskant bevindt zich een kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf heeft 12 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Het kinderdagverblijf beschikt over een grote binnenspeelruimte ,veel buitenspeelruimte en goede mogelijkheden voor de persoonlijke verzorging van het kind. Er is een aparte slaapruimte aanwezig. Het kindcentrum werkt nauw samen met de St.Franciscusschool en is vooral bestemd voor kinderen die afkomstig zijn uit het kerkdorp Boskant. Dit is  het gebied waar de leerlingen van de school uit afkomstig zijn.

Peuteropvang

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kindjes welkom op de peutergroep. Deze groep bestaat uit maximaal 14 kindjes en 2 vaste pedagogisch medewerksters. Het programma van de peuteropvang bereidt kindjes goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gorden methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons beleidsplan.

De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is er geen peuteropvang.

BSO

BSO Boskant is gevestigd in het bijgebouw van de Sint Fransiscusschool en is gehuisvest aan de Meidoornstraat. Deze locatie bied opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool Sint Franciscus bezoeken. Hier hebben we 15 kindplaasten. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep.

Locatie Boskant wordt in de oudercommissie vertegenwoordigd door de volgende personen: Aniek van Hees en Moniek Rovers (KDV), Leonie Bekkers-Blaas en Aniek van Hees ((PSZ). Voor vertegenwoordiging van de BSO zijn we nog op zoek naar ouders. U kunt contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissiedeverbinding@live.nl.

 

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het locatie specifiek beleidsplan. Dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Locatie specifiek beleid – Boskant 2018-12

Om de GGD rapporten van deze locatie te lezen klik hier:

Inspectierapport dagcentrum (KDV) 11-12-18

Inspectierapport BSO Boskant 18-01-18

170710 Peuteropvang Boskant

Openingstijden KDV:

Ma:07.45 uur- 18.15 uur
Di:07.45 uur- 18.15 uur
Do:07.45 uur- 18.15 uur

Openingstijden BSO:

Ma: 15.15 uur tot 18.30 uur
Di: 15.15 uur tot 18.30 uur
Do: 15.15 uur tot 18.30 uur

VSO is mogelijk op ma, di en do.

Openingstijden Peuteropvang:

Ma: 08.45 uur tot 11.45 uur
Di: 08.45 uur tot 11.45 uur
Wo: 08.45 uur tot 12.00 uur
Do: 08.45 uur tot 11.45 uur

Kind centra Basisschool Sint Fransiscus
Ritaplein 3
5492 EH Sint-Oedenrode
Telefoonnummer KDV: 0413-782154
Telefoonnummer BSO: 0413-783300
LRK nummer KDV: 956340520
LRK nummer Peuters: 956340520
LRK nummer BSO: 119535397

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.