Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Kienehoef

Dagcentrum Kienehoef is gelegen op het gelijknamige sportcomplex en is nieuw gebouwd in nauwe samenwerking met tennisvereniging De Kienehoef. Op het sportcomplex bevinden zich tevens de hockeyvelden van MHC Sint-Oedenrode, de korfbalvereniging, de handboogvereniging, een overdekte manege en een groot centrum van Heath City (fitness en wellnes). Op deze sportieve locatie is de kinderopvang en BSO gevestigd.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf voor 0 tot 4 jarigen is bestemd voor maximaal 12 kinderen. Voor kinderen die dat nodig hebben is er de beschikking over een slaapruimte. De kinderen kunnen zich heerlijk vermaken in de prachtige binnenspeelruimte en een afgeschermde buitenspeelruimte. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep.

BSO

De BSO-opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar biedt mogelijkheden tot voorschoolse en naschoolse opvang. Daarnaast wordt vakantieopvang geboden. We werken hier met vaste pedagogisch medewerkers op de groep. De BSO is vooral bestemd voor kinderen die de basisschool Kienehoef  bezoeken. Voor de kinderen van de BSO is er volop ruimte om te sporten of zich uit te leven in het tegenover gelegen recreatiepark.

De voorschoolse opvang (VSO) is open vanaf 07.30 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerksters, te voet, naar school gebracht. Onze pedagogische medewerkersters staan na schooltijd op het schoolplein klaar om uw kind op te halen. We wandelen door het park naar de BSO. Bij binnenkomst is er een gezamenlijk drink- en eetmoment. Daarna kunnen kinderen zich binnen vermaken of buiten spelen.

Locatie De Kienehoef wordt in de oudercommissie vertegenwoordigd door de volgende personen: Marloes de beer en Loes van Berkel (KDV) en Marloes de Beer (BSO). Daarnaast zij we nog op zoek naar ouders die BSO Kienehoef willen vertegenwoordigen in de oudercommissie.  U kunt contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissiedeverbinding@live.nl.

 

Wilt u het inspectie rapport lezen van KDV Kienehoef klik dan op de regel.

Inspectierapport KDV Kienehoef_ID260401_21-02-18

Wilt u het inspectie rapport lezen van BSO Kienehoef klik dan op de regel:

180118 Inspectierapport BSO Kienehoef

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het locatie specifiek beleidsplan. Dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Locatie specifiek beleid – Kienehoef tennis 2018-12

190205 Inspectierapport BSO Kienehoef

Openingstijden kdv Kienehoef: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 07.45 uur t/m 18.15 uur.

Openingstijden BSO Kienehoef:

07.30 uur t/m 08.30 uur

15.00 uur t/m 18.30 uur.

In vakanties hele dagen open van 07.30 uur tot 18.30 uur. Groepen worden eventueel samengevoegd met andere BSO's van De Verbinding.

Dagcentrum Kienehoef
Bremhorst 2A
5491 LR Sint-Oedenrode
Telefoonnummer KDV: 0413-782149

Telefoonnummer BSO: 0413-782156

LRK KDV Kienehoef: 186431387
LRK BSO Kienehoef: 314592945

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.