Kindercentrum Eerschot

IMG_0229Kindercentrum Eerschot  is gevestigd binnen de muren van basisschool Eerschot.  Op deze locatie bevindt zich een KDV, een PO en 2 BSO-groepen.

Kinderdagverblijf:

Het KDV heeft 12 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd.

Peuteropvang:

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen welkom bij de PO. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerkers. Het programma van de peuteropvang bereidt kinderen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De PO is geopend tijdens de schoolweken, in de schoolvakanties is er geen opvang.

Buitenschoolse opvang:

Kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool Eerschot bezoeken, kunnen voor en na  schooltijd terecht in onze BSO lokalen in de school. Hier hebben we 50 kindplaatsen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep.

De BSO op basisschool Eerschot is op de eerste verdieping en op de begane grond.

Kinderen vanaf 5 jaar van Basisschool Eerschot  krijgen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur de kans om tijdens de BSO deel te nemen aan de zwemles bij Zwembad de Neul. De kinderen worden hierbij begeleid door een pedagogisch medewerker vanuit de Verbinding. Deze begeleidt de kinderen naar het zwembad, blijft daar om te helpen met bijvoorbeeld omkleden en brengt de kinderen weer terug naar de BSO. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de kosten voor de BSO gedurende deze uren wel doorlopen. U kunt uw kind aan het einde van de dag op de normale tijd ophalen bij de BSO. Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan deze zwemles, ontvangt u bovendien 10% korting op het normale tarief voor de zwemles. Als u interesse heeft om uw kind te laten deelnemen aan de zwemles tijdens BSO-tijd, kunt u dat doorgeven aan de pedagogisch medewerkers van de BSO.

We werken veel samen met de basisschool. We stemmen onze programma’s op elkaar af, zo zorgen we voor een goede doorgaande leerlijn.

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het  locatie specifiek beleidsplan, dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken:

Locatie specifiek beleid – Eerschot 2019-03

Voor het lezen van de inspectierapporten klik op onderstaande link:

170927 inspectierapport KDV Eerschot

171106 inspectierapport BSO Eerschot

170609 peuteropvang Eerschot

160929-po-eerschot-jaarlijks-onderzoek

181203 Inspectierapport KDV Eerschot

190710 Inspectierapport BSO Eerschot

 

Het KDV is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.45 tot 18.15 uur.

De PO is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 tot 11.45 uur met de mogelijkheid, mits genoeg aanmeldingen, voor verlengde peuteropvang tot 14.00 uur.

De BSO is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 08.30 uur en van 14.15 tot 18.30 uur.

In de vakanties en op studiedagen is de BSO geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

Kindercentrum Eerschot
Eerschotsestraat 97-99
5491 AB Sint-Oedenrode

Telefoonnummer KDV: 0413-782155
Telefoonnummer PO/BSO: 0413-782164

LRK KDV/PO: 189447345
LRK BSO: 122912718

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.