Kinderdagcentra Eerschot

IMG_0229Kinderdagcentra Eerschot   is gevestigd binnen de muren van basisschool Eerschot.  Op deze locatie bevindt zich een kinderdagverblijf,  peutergroep en een BSO Groep.

KDV:

Het kinderdagverblijf heeft 12 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd.

Peuteropvang 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar:

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kindjes welkom bij de peutergroep. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kindjes en 2 vaste pedagogisch medewerksters. Het programma van de peuteropvang bereidt kindjes goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is er geen peuteropvang.

BSO:

Kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool Eerschot bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in onze BSO lokalen in de school. Hier hebben we 50 kindplaatsen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep.

De BSO op basisschool Eerschot is op de eerste verdieping en beganegrond.

Kinderen vanaf 5 jaar van Basisschool Eerschot  krijgen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur de kans om tijdens de BSO deel te nemen aan de zwemles bij Zwembad de Neul. De kinderen worden hierbij begeleid door een pedagogisch medewerkster vanuit de Verbinding. Deze begeleidt de kinderen naar het zwembad, blijft daar om te helpen met bijvoorbeeld omkleden en brengt de kinderen weer terug naar de BSO. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de kosten voor de BSO gedurende deze uren wel doorlopen. U kunt uw kind aan het einde van de dag op de normale tijd ophalen bij de BSO. Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan deze zwemles, ontvangt u bovendien 10% korting op het normale tarief voor de zwemles. Als u interesse heeft om uw kind te laten deelnemen aan de zwemles tijdens BSO-tijd, kunt u dat doorgeven aan de pedagogisch medewerksters van de BSO.

We werken veel samen met de basisschool. We stemmen onze programma’s op elkaar af. zo zorgen we voor een goede doorgaande leerlijn. Wanneer u nog meer zou willen lezen over deze locatie kunt u op onderstaande link klikken.

Locatie specifiek beleid BSO Eerschot – november 2017

Locatie specifiek beleid peuteropvang Eerschot – november 2017

Locatie specifiek beleid Dagcentrum Eerschot – december 2016

170927 inspectierapport KDV Eerschot

171106 inspectierapport BSO Eerschot

170609 peuteropvang Eerschot

160929-po-eerschot-jaarlijks-onderzoek

 

Kinderopvang 0 - 4 jaar:
Maandag tot en met vrijdag van 07.45 uur tot 18.15 uur

Peuteropvang 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar:
Ma, di, do en vrij van 08.45 uur tot 11.45 uur

BSO 4 - 12 jaar:
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 08.30 uur en van 14.15 uur tot 17.45 uur of 18.30 uur

In de vakanties en op studiedagen is de BSO geopend van 07.30 uur tot 17.45 resp. 18.30 uur

Kinderdagcentra Eerschot

adres: Eerschotsestraat 97-99, 5491 AB Sint- Oedenrode

telefoonnummer KDV 0413-782155

telefoonnummer peuter/BSO 0413-782164

LRK KDV: 189447345

LRK BSO: 122912718

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.