Kindercentrum Nijnsel

Per 01-08-2017 is De Verbinding een locatie gestart binnen de basisschool in Nijnsel. Binnen de muren van de basisschool Sint Antonius van Padua bevindt zich een KDV, een PO en een BSO-groep.

Kinderdagverblijf

Het KDV heeft 15 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd.

Peuteropvang

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen welkom bij de PO. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerkers. Het programma van de peuteropvang bereidt kinderen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De PO is geopend tijdens de schoolweken, in de schoolvakanties is er geen opvang.

Buitenschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool Sint Antonius van Padua bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in ons BSO lokaal in de school. Hier hebben we 20 kindplaatsen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep.

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het  locatie specifiek beleidsplan, dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

locatie specifiek beleidsplan kindcentrum Nijnsel – september 2018

Voor het lezen van de inspectierapporten klik op onderstaande link:

BSO Nijnsel_Inspectierapport_ID260926_29-03-18

Inspectierapport_ID260926_29-03-1171010 kinderdagcentrum Nijnsel

Inspectierapport (concept) jaarlijks onderzoek dagcentrum Nijnsel

 

 

Het KDV is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur

De PO is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur met de mogelijkheid voor verlengde peuteropvang tot 14.00 uur

De BSO is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 08.30 uur en van 14.00 tot 18.30 uur.

In de vakanties en op studiedagen is de BSO geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

Kindercentrum Nijnsel
Jasmijnstraat 11 A
5492 JA Nijnsel

Telefoonnummer KDV: 0413-782148
Telefoonnummer PO/BSO: 0413-782158

LRK KDV/PO: 683562174
LRK BSO: 279119781

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.