Kinderdagcentra Nijnsel opvang voor kinderen van 0-12 jaar.

Per 01-08-2017 zal De Verbinding een locatie gaan starten binnen de basisschool in Nijnsel. Deze opvang is met name bedoeld voor kinderen uit Nijnsel en omgeving.

Wat is er aanwezig binnen de basisschool

  1. Kinderopvang leeftijd 0-4 jaar. 15 kindplaatsen
  2. Peuteropvang leeftijd 2,4 – 4 jaar 16 kindplaatsen
  3. Buitenschoolse opvang leeftijd 4-12 jaar. 20 kindplaatsen.

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het  locatie specifiek beleidsplan beleidsplan. Dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Locatie-specifiek-beleid-peuteropvang Nijnsel

Specifiek beleid locatie Nijnsel kinderopvang juli 2017

specifiek beleid BSO nijnsel – juli 2017

Voor het lezen van de inspectierapporten klik op onderstaande link:

170717 Inspectierapport Kinderdagcentrum Nijnsel

170714 Inspectierapport Peuteropvang Nijnsel

170714 Inspectierapport BSO Nijnsel

 

De kinderopvang is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur

De peutergroep is geopend op maandag en donderdag. 08.30 uur tot 14. 15 uur

De BSO is geopend op maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag. Er is vso van 07.30 uur tot 08.30 uur.

Kinderdagcentra Nijnsel
Jasmijnstraat 11 A
5492 JA Nijnsel

LRK KDV: 683562174
LRK Peuteropvang: 880464124
LRK BSO: 279119781

Op de groepen staan gekwalificeerde leidsters met een passende beroepsopleiding.