Kindcentrum Nijnsel

Per 01-08-2017 is De Verbinding een locatie gestart binnen de basisschool in Nijnsel. Binnen de muren van de basisschool Sint Antonius van Padua bevindt zich een kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf heeft 15 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd.

Peuteropvang

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kindjes welkom bij de peutergroep. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kindjes en 2 vaste pedagogisch medewerksters. Het programma van de peuteropvang bereidt kindjes goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is er geen peuteropvang.

BSO

Kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool Sint Antonius van Padua bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in ons BSO lokaal in de school. Hier hebben we 20 kindplaatsen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep.

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het  locatie specifiek beleidsplan beleidsplan. Dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

locatie specifiek beleidsplan kindcentrum Nijnsel – september 2018

Voor het lezen van de inspectierapporten klik op onderstaande link:

BSO Nijnsel_Inspectierapport_ID260926_29-03-18

Inspectierapport_ID260926_29-03-1171010 kinderdagcentrum Nijnsel

Inspectierapport (concept) jaarlijks onderzoek dagcentrum Nijnsel

 

 

De kinderopvang is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur

De peutergroep is geopend op maandag en donderdag. 08.30 uur tot 14. 15 uur

De BSO is geopend op maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag. Er is vso van 07.30 uur tot 08.30 uur.

Kinderdagcentra Nijnsel
Jasmijnstraat 11 A
5492 JA Nijnsel

Telefoon KDV: 0413-782148

Telefoon BSO/peuters: 0413-782158

LRK KDV: 683562174

LRK BSO: 279119781

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.