Kindercentrum Odaschool

De Odaschool ontwikkelt zich tot een brede school of integraal kindcentrum. Binnen de muren van de Odaschool bevindt zich een KDV, een PO en een BSO-groep.

Kinderdagverblijf

Het KDV heeft 12 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd.

Peuteropvang

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen welkom bij de PO. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kindjes en 2 vaste pedagogisch medewerkers. Het programma van de peuteropvang bereidt kinderen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De PO is geopend tijdens de schoolweken, in de schoolvakanties is er geen opvang

BSO

Kinderen van 4 tot 12 jaar die de Odaschool bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in het BSO lokaal of op onze locatie bij Rhode. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groepen. Met ingang van schooljaar 2017/2018 zijn we – bij voldoende vraag – geopend van maandag tot en met vrijdag.

De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden opgevangen in het lokaal binnen de Odaschool. Deze groep bestaat uit maximaal 20 kinderen.

Kinderen van groep 4 tot en met 8 worden opvangen op onze locatie bij voetbalvereniging Rhode. Hier mogen we maximaal 35 kinderen opvangen.

Kinderen vanaf 5 jaar van de Odaschool krijgen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur de kans om tijdens de BSO deel te nemen aan de zwemles bij Zwembad de Neul. De kinderen worden hierbij begeleid door een pedagogisch medewerkster vanuit de Verbinding. Deze begeleidt de kinderen naar het zwembad, blijft daar om te helpen met bijvoorbeeld omkleden en brengt de kinderen weer terug naar de BSO. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de kosten voor de BSO gedurende deze uren wel doorlopen. U kunt uw kind aan het einde van de dag op de normale tijd ophalen bij de BSO. Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan deze zwemles, ontvangt u bovendien 10% korting op het normale tarief voor de zwemles. Als u interesse heeft om uw kind te laten deelnemen aan de zwemles tijdens BSO-tijd, kunt u dat doorgeven aan de pedagogisch medewerksters van de BSO.

 

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het locatie specifiek beleidsplan, dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

LSB Odaschool sep 2018

171002 KDV Odaschool

Voor het lezen van de inspectierapporten klik op onderstaande link:

170518 onderzoek na registratie bso Odaschool

170523 onderzoek na registratie peuteropvang Odaschool

181120 inspectierapport BSO Odaschool

180925 Inspectierapport KDV Odaschool

190306 inspectierapport KDV Odaschool

 

Het KDV is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 18.15 uur.

De PO is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur met de mogelijkheid, mits genoeg aanmeldingen, voor verlengde peuteropvang tot 14.00 uur.

De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 tot 8.30 uur en van 14.15 tot 18.30 uur.

In de vakanties en op studiedagen is de BSO geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

Kindercentrum Odaschool
Laan ten Bogaerde 7
5491 GC Sint-Oedenrode

Telefoonnummer KDV: 0413-783338
Telefoonnummer PO/BSO: 0413-783379

LRK KDV/PO: 802550654
LRK BSO: 100202342

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.