Peuteropvang Kienehoef

Peuteropvang

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen welkom bij de PO. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerkers. Het programma van de peuteropvang bereidt kinderen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De PO is geopend tijdens de schoolweken, in de schoolvakanties is er geen opvang.

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het locatie specifiek beleidsplan, dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Locatie specifiek beleid PSZ Kienehoef – september 2018

Voor het lezen van de inspectierapporten klik op onderstaande link:

171109 peuteropvang Kienehoef

160317 KDV de Verbinding locatie Mariannestraat (onderzoek voor registratie)

160628 KDV Kienehoef (peuteropvang) onderzoek na registratie

181121 inspectierapport PO Kienehoef

180319 Inspectierapport PO Kienehoef

Maandag van 08.45 tot 11.45 uur
Dinsdag van 08.45 tot 11.45 uur
Donderdag 08.45 tot 11.45 uur
Vrijdag 08.45 tot 11.45 uur

Peuteropvang Kienehoef
Mariannestraat 34 A
5491 JD Sint- Oedenrode

Telefoonnummer: 0413-782138

LRK: 213095270

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.