Kinderdagverblijf, Peuteropvang Olland, Bso Olland

Kinderdagverblijf Olland is gevestigd binnen de muren van de Sprongh. Per 05-09-2016 gaat het kdv starten. Het is een kleinschalige locatie. De groep is verticaal, er zijn 12 kindplaatsen en de leeftijd van de kinderen is 0-4 jaar. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het locatie specifiek beleid onderaan deze pagina.

Openingstijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 07.45 uur tot 18.15 uur.

Peuteropvang Olland  is gevestigd binnen de muren van basisschool De Sprongh in Olland.  Op deze locatie bevindt zich een peutergroep en een BSO Groep. Beide zijn er op dinsdag en donderdag.

peuteropvang 2 tot 4 jaar

In de ochtend hebben we op basisschool de Sprongh een peutergroep met kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar. Deze opvang noemen we de peuteropvang. De peuteropvang bestaat uit maximaal 16 kinderen. De tijden van de deeltijdopvang zijn van 08.45 uur t/m 11.45 uur. De dagen zijn dinsdagmorgen en donderdagmorgen.

Programma peuteropvang

Tijdens deze opvang hebben kinderen een programma dat goed aansluit op de basissschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activitieten worden projectmatig verwerkt. De peuteropvang is gedurende het basisschooljaar geopend. In de vakantieperiode is er geen peuteropvang. De kosten voor de peuteropvang zijn € 6,42 per uur. Voor drie uur opvang op de ochtend worden er kosten in rekening gebracht van € 19,26 per keer dat het kind komt.

peuteropvang Olland maakt deel uit van De verbinding, een lokale organisatie die kinderopvang en BSO van hoge kwaliteit aanbiedt in Sint- Oedenrode. De Verbinding werkt uitsluitend met kleinschalige voorzieningen die zijn ingebed in de directe leefomgeving van het kind en het gezin. Elke voorziening is nauw verbonden met de samenleving waardoor het kind en de samenleving volop in de gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten. De Verbinding staat ook voor openheid, duidelijkheid en structuur die geboden wordt aan het kind en zijn ouders. Dat gebeurt steeds in een sfeervolle omgeving die uitnodigend en vertrouwd is.

We werken met de methode Uk en Puk, de methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Voor een uitgebreide versie hierover verwijs ik u graag door naar ons pedagogisch beleidsplan.

BSO Olland:

Deze opvang is verticaal leeftijd 4-12 jaar. Groepsgrootte is maximaal 20 kindplaatsen.

Locatie Olland wordt in de oudercommissie vertegenwoordigd door de volgende personen: Lara Pepers en Jules Huijbers (KDV), Carla van Heesch en Jules Huijbers (PSZ) en Jules Huijbers (BSO). U kunt contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissiedeverbinding@live.nl.

specifiek beleid Olland oktoberi 2016

specifiek-beleid-locatie-olland-kdv-novemeber

160809 KDV Olland onderzoek voor registratie

161108 KDV Olland onderzoek na registratie (002)

161108 Peuteropvang Olland

161206 BSO Olland jaarlijks onderzoek

Openingstijden peuteropvang

di en do van 08.45 uur tot 11. 45 uur

Openingstijden BSO Olland:

Ma,Di en do: 15.15 uur tot 18.30 uur

Peuteropvang Olland
Pastoor Smitsstraat 40
5491 XP Olland

LRK KDV: 980941088
LRK Peuteropvang: 526563199
LRK BSO: 173492289

Telefoonnummer: 0413-472502

Op het KDV werken we met twee gekwalificeerde leidsters de hele dag. We streven naar zoveel mogelijk dezelfde gezichten.

Op de peutergroep staat 1 gekwalificeerde leidster. Bij zestien kinderen staan er twee gekwalificeerde leidsters.

Op de BSO werken we met 1 pedagogische medewerkster bij meer dan 10 kinderen werken we met twee gekwalificeerde mensen.