Kindcentrum Olland

Binnen de muren van basisschool De Sprongh in Olland bevindt zich een kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep.

Kinderopvang

Het kinderdagverblijf heeft 15 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd.

peuteropvang 2 jaar en 4 maanden tot 4 jaar

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kindjes welkom bij de peutergroep. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerksters. Het programma van de peuteropvang bereidt kindjes goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is er geen peuteropvang.

BSO Olland:

Kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool De Sprongh bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in ons BSO lokaal in de school. Hier hebben we 20 kindplaatsen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep.

 

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het locatie specifiek beleidsplan. Dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Locatie specifiek beleid – Olland 2018-12

Inspectierapport KDV Olland 2018-11-21

171107 peuteropvang Olland

Inspectierapport Olland BSO

Openingstijden peuteropvang

di en do van 08.45 uur tot 11. 45 uur

Openingstijden BSO Olland:

Ma,Di en do: 15.15 uur tot 18.30 uur

Kindcentra Olland
Pastoor Smitsstraat 40
5491 XP Olland

LRK KDV: 980941088
LRK BSO: 173492289

Telefoonnummer KDV: 0413-472502
Telefoonnummer BSO: 0413-782135

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerksters, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.