Kindercentrum Olland

Binnen de muren van basisschool De Sprongh in Olland bevindt zich een KDV, een PO en een BSO-groep.

Kinderopvang

Het kinderdagverblijf heeft 15 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We werken met vaste pedagogisch medewerksters op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd.

peuteropvang

Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen welkom bij de PO. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerkers. Het programma van de peuteropvang bereidt kinderen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

De PO is geopend tijdens de schoolweken, in de schoolvakanties is er geen opvang.

Buitenschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 12 jaar die basisschool De Sprongh bezoeken, kunnen voor en na de schooltijden terecht in ons BSO lokaal in de school. Hier hebben we 20 kindplaatsen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep.

Voor de werkwijze wil ik u graag verwijzen naar het locatie specifiek beleidsplan, dit kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Locatie specifiek beleid – Olland 2018-12

Voor het lezen van de inspectierapporten klik op onderstaande link:

Inspectierapport KDV Olland 2018-11-21

171107 peuteropvang Olland

Inspectierapport Olland BSO

Het KDV is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 07.45 tot 18.15 uur.

De PO is geopend op dinsdag en donderdag van 08.45 tot 11.45 uur.

De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 08.30 uur en van 14.15 tot 18.30 uur.

In de vakanties en op studiedagen is de BSO geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

Kindercentrum Olland
Pastoor Smitsstraat 40
5491 XP Olland

Telefoonnummer KDV: 0413-472502
Telefoonnummer PO/BSO: 0413-782135

LRK KDV/PO: 980941088
LRK BSO: 173492289

De begeleiding van uw kind(eren) is in handen van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, in sommige gevallen bijgestaan door een stagiaire. De Verbinding werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groepen.
Op alle locaties werken we volgens het pedagogisch beleidsplan van De Verbinding. Daarnaast is er voor elke locatie een locatiespecifiek beleidsplan. Beide plannen kunt u vinden op onze website.