Oudercommissie

Leden oudercommissie

We zijn opzoek naar nieuwe leden voor de volgende locaties:
*KDV Odendael
*KDV Dommelrode
*KDV Donkershoeve
*BSO Rhode
*BSO Boskant
*PSZ Eerschot
*PSZ Dommelrode
*BSO Dommelrode

Wanneer u interesse hebt graag een mail naar  info@deverbinding-sintoedenrode.nl

Doel oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep van 17 enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht De Verbinding te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • prijs van de kinderopvang
  • kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding

Werkwijze oudercommissie

De oudercommissie vergadert 5 keer per jaar in een centrale oudercommissie aan de hand van een vooraf opgestelde agenda (ook ouders kunnen hiervoor onderwerpen aandragen). Tijdens deze vergadering zijn per locatie mandateringen vastgelegd waar de oudercommissie per locatie over mag stemmen.  Bij drie van deze vergaderingen is ook de directie van De Verbinding aanwezig met eventueel een leidinggevende afhankelijk van de te behandelen onderwerpen. Zij voorzien ons van informatie over actuele en verwachte ontwikkelingen en kunnen onze vragen beantwoorden. De notulen van de vergaderingen zijn op elke locatie aanwezig en liggen ter inzage voor ouders.

Naast de vergaderingen organiseert de oudercommissie eenmaal per jaar een centrale ouderavond en/of een decentrale ouderavond per locatie. De taken binnen de commissie zijn verdeeld, er is een vaste voorzitter en secretaris. De taken buiten de vergaderingen worden onderling verdeeld.

Contact

Mocht je iemand van ons willen spreken dan zijn wij te bereiken via het volgende emailadres: oudercommissiedeverbinding@live.nl Per groep heeft de oudercommissie één a twee contactpersonen, waarvan een foto op het bord bij de groep hangt. Dit is zoveel mogelijk een oudercommissielid, dat zelf ook een kind op de betreffende groep heeft. U mag altijd deelnemen aan een vergadering.

Notulen kunt u lezen via onderstaande link:

notulen_oc_07-06-2016

notulen-oudercommissie-21-03-2016

notulen-oudercommissie-03-11-2015