Tarieven 2017

In samenspraak met de Oudercommissie heeft de Verbinding het uurtarief voor 2017 vastgesteld op € 6,69. Het netto bedrag wat u betaalt voor de opvang is afhankelijk van het bruto uurtarief, uw toetsingsinkomen, het aantal uren opvang dat u afneemt en het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang. De Belastingdienst heeft de maximum uurtarieven voor 2017 vastgesteld op € 7,18 voor de dagopvang en € 6,69 voor de BSO. Via de volgende link naar de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

Facturering geschiedt per maand achteraf, bij voorkeur via een automatische incasso.

Via onderstaande links kunt u de algemene voorwaarden van de Verbinding, tarieven, informatie en de Kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst opvragen.

Algemene Voorwaarden 08-2016

Tarieven 2017 KDV en Peuteropvang

Tarieven 2017 BSO De Boerderij

Tarieven 2017 BSO Rhode

Tarieven 2017 BSO Kienehoef

Tarieven 2017 BSO Eerschot

Tarieven 2017 BSO Eerschot 5 gelijke dagen

Tarieven 2017 BSO Dommelrode

Tarieven 2017 BSO De Springplank

Tarieven 2017 BSO Boskant

Tarieven 2017 BSO Olland

Informatie Kinderopvangtoeslag 2017

Tabel Kinderopvangtoeslag 2017

Tarieven 2016

Tarieven 2016 KDV en Peuteropvang

Tarieven 2016 BSO (exclusief BSO Olland, Boskant en De Springplank)

Tarieven 2016 BSO Olland en Boskant

Tarieven 2016 BSO De Springplank

Rekenvoorbeelden 2016

Kinderopvangtoeslagtabel 2016

Informatie Kinderopvangtoeslag 2016