nieuwsbericht

Oudercommissie

Vanuit de Wet Kinderopvang is iedere kinderopvangorganisatie verplicht om een oudercommissie aan te stellen.
Iedere locatie moet minimaal 2 oudercommissie leden aangesteld hebben.
De oudercommissie bestaat uit een centrale oudercommissie en een lokale oudercommissie.
De centrale oudercommissie vergadert 4x per jaar.
De lokale oudercommissies komen minimaal 2x per jaar bijeen samen met de directie. Deze data zijn wisselend.

Hieronder kun je de overige data vinden van de centrale oudercommissie vergaderingen voor 2024:

  • Woensdag 6 maart 2024
  • Dinsdag 4 juni 2024
  • Donderdag 5 september 2024
  • Woensdag 13 november 2024


Mocht je punten in willen brengen voor deze vergadering of vragen hebben, dan kun je terecht bij de oudercommissie leden van je eigen locatie.
Wie dit zijn? Kun je terugvinden op het mededelingenbord binnen op de locatie, of vraagt dit even aan de pm-ers op de groep.
Het is ook mogelijk om te mailen naar oudercommissie@deverbinding-sintoedenrode.nl