nee
https://www.deverbinding-sintoedenrode.nl/storage/app/media/Headers/Header_Deverbinding_9637.jpg

Een gelukkig kind verbindt, ontdekt en ontmoet

Over ons


Hoe ziet de best mogelijke opvang en begeleiding van je kind eruit? Volgens onze visie door altijd jouw kind als uitgangspunt te nemen, en door ons aanbod zoveel mogelijk aan te passen aan jullie gezinssituatie in plaats van andersom. Daarom vinden we jouw mening en kijk op je eigen kind heel belangrijk, want door jou actief te betrekken wordt De Verbinding een verlengstuk van je gezin. Een plek die voelt als een tweede thuis voor je kind.  

In onze aanpak vinden we het belangrijk dat … 

… we je kind opvangen in een omgeving die is ingericht zoals zijn eigen belevingswereld. Daarom werken we graag met verticale groepen met kinderen van verschillende leeftijden. Zo’n verticale groep werkt als een groot gezin, waar kinderen elkaar helpen en leren van elkaar.

… je kind altijd spelenderwijs bezig is bij ons. Door te ontdekken en anderen te ontmoeten bijvoorbeeld, en vooral door hem of haar aan te moedigen tijdens zijn bezigheden. Daardoor groeit hij extra in z’n ontwikkeling.

... je kind onze locatie ervaart als een veilige en sociale omgeving. Zodra je kind zich veilig voelt, ontwikkelt hij zich namelijk het beste. Daarom houden we bewust alle groepen kleinschalig en streven we naar zo min mogelijk personele wisselingen.  

… respect en een liefdevolle aanpak vooropstaat. Elk kind mag er zijn met zijn unieke karakter en achtergrond. Dus ook als je kind een taal- of sociale achterstand heeft. We zijn ervan overtuigd dat het voor allen het beste is als iedereen samen optrekt en leert van elkaar. We zijn dan ook trotse drager van het VE-label.


Wist je dat De Verbinding letterlijk verbindt? 

Je kind groeit en glundert als hij of zij volop ontdekt en anderen ontmoet. Daarom zoeken we bij elke locatie naar een verbinding met andere werelden. Zo verbinden we de kinderen met diverse vormen van sport en spel op de locatie bij de sportvelden. Een andere waardevolle verbinding – van kinderen met ouderen - zien we dagelijks op Odendael. Een mooie ontmoeting waar jong en oud zichtbaar blij van worden.